Veterina u lovstvu

U sklopu redovnih studija na fakultetu veterinarske medicine, izučavaju se divlje životinje na nekoliko predmeta, a to su: bolesti divljih životinja u sklopu predmeta bolesti divljači, ishrana divljih životinja u sklopu predmeta ishrana i meso divljači u sklopu predmeta higijena mesa, sistematika divljači u okviru zoologije, zatim na raznim izbornim predmetima kao što su: ornitologija, egzotične životinje balkana.

Materijal za studente:

Higijena mesa divljači i egzotičnih životinja  (pdf)

Ishrana divljih životinja (zip)