Stragari – lov na zeca 16.11.2008

Studenti veterinarskog fakulteta u Stragarima

    Da bi se utvrdio kakav je u toku godine bio stvaran prirast zečeva u lovištima Srbije, potrebno je da svih 230 lovačkih udruženja iz Srbije pošalju Lovačkom savezu Vojvodine na analizu oči zečeva posle prvog ovogodišnjeg lova-po jedno oko od najmanje 30-50 zečeva.
Izveštaj sa analize može pomoći lovačkom udruženju da koriguju planove odstrela na veći ili manji broj izlazaka od planiranih.
     Kao i većina lovačkih udruženja u Srbiji tako i lovačko udruženje “Srebrnica“ iz Stragara, vrši redovnu kontrolu starosne populacije zečeva na terenu. Na poziv lovačkog udruženja “Srebrnica“ akciji  uzimanja očnih sočiva odazvali su se studenti sa fakulteta veterinarske medicine iz  Beograda. Na čelu ekipe studenata koja je brojala pet članova nalazio se predsednik lovačkg udruženja „Veterinar“ Mančić Duško zajedno sa v.d sekretarom tog udruženja Kosovčević Lazarom, koji je ujedno bio i domaćin svojim kolegama. Srdačnu dobrodošlicu koja je ukazana mnogim lovcima širom Srbije koji su gostovali u ovom udruženju, ukazana je i studentima, od strane upravnika lovišta ‚‚Srebrnica‚‚ čoveka koji svaki započet posao završi do kraja, jednom rečju čovek od akcije Prokić Raja. Akcija je uspešno izvedena, uzeto je 40 uzoraka i poslato na analizu u Novi Sad.